ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
  Про академію   ЗГИА 50   Ректорат   Факультеты   Кафедры   Библиотека   Наука   Структуры   Студенту   Абитуриенту  
Новости, события, анонсы
Про академію
Запорізька державна інженерна академія заснована в 1959 році Міністерством вищої і середньої освіти УРСР як вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту; з 1965 року – філія ДметІ, а з 1976 року – Запорізький індустріальний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України №592 від 29.08.1994 р. на базі Запорізького індустріального інституту створено Запорізьку державну інженерну академію.
Незабаром ВНЗ святкуватиме свій піввіковий ювілей. За мірками людського життя - вік зрілості. У даному випадку цей критерій цілком можна застосувати і до інженерної академії. Оскільки за роки свого існування завдяки вдалому старту навчальний заклад виріс із філіалу провінційного інституту до академії. Випускники академії стовідсотково задовольняють кадрову потребу промисловості регіону.
Першу цеглину благополуччя сьогоднішньої академії заклав її перший ректор - Ю.М. Потебня.
(РЕКТОР Ю.М. ПОТЕБНЯ).
Він очолював вуз понад 20 років. Був не тільки мудрим керівником, але й натхненником, який спромігся об'єднати колективи педагогів і студентів під гаслом спільної ідеї: „Свій вуз - своїми руками!”
Вдала ідея незабаром була матеріалізована у будівництві власними силами навчальних корпусів, профілакторію, студентської бази відпочинку, створенні студзагонів.
Це дозволило відразу уніфікувати навчальний процес:
формування у студентів активної громадянської позиції, відстоювання її не лише розвивало організаторські здібності, але й забезпечувало підготовку інженерів-професіоналів.
Розвиток і підняття академії на ще вищі щаблі - завдання, яке сьогодні лежить на плечах ректора вузу Володимира Івановича Пожуєва, професора, доктора фізико-математичних наук, заслуженого працівника освіти України.
В ЗДІА затверджений і діє
КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЗДІА,, КОДЕКС ЧЕСТІ ВИКЛАДАЧА,, КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА ЗДІА.
Про нас пишуть ЗМІ:

«ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ ПОДАРИЛА МИРУ... 200 ТЫСЯЧ ЛЕТ СЧАСТЬЯ»
Владимир Пожуев: «Ректор должен излучать оптимизм»
Владимир Пожуев: «ЧЕЛОВЕК ИЗНАЧАЛЬНО ДОЛЖЕН ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СВОЕ БУДУЩЕЕ»
Особенности вступительной кампании – 2008.
О том, как прошла вступительная кампания в ЗГИА, мы поинтересовались у ректора вуза, профессора, доктора физ.-мат. наук Владимира Пожуева
ЗГИА. Педагогика сотрудничества в действии…
"Работать педагогом в любом учебном заведении, – говорит Владимир Пожуев, – может только тот человек, который испытывает уважение и любовь к учащимся, и уделяет им большую часть своего времени."
«ЗДІА – це півстоліття життя з любов’ю до рідного міста»

 
 
Факультети і спеціальності:

Факультет будівництва та водних ресурсів (ФБВР)
Водопостачання та водовідведення;
Промислове і цивільне будівництво;
Міське будівництво і господарство
Факультет енергетики та енергозбереження (ФЕЕ)
Енергетичний менеджмент (наступний етап навчання);
Теплоенергетика;
Гідроенергетика
Факультет інформаційних та електронних технологій (ФІЕТ)
Електронні системи;
Фізична та біомедична електроніка;
Програмне забезпечення автоматизованих систем;
Автоматизоване управління технологічними процесами
Механіко – технологічний факультет (МТФ)
Металургійне обладнання;
Металургія кольорових металів;
Обробка металів тиском

Металургійний факультет (МФ)
Металургія чорних металів
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
Облік і аудит;
Менеджмент організацій;
Фінанси;
Економічна кібернетика;
Економіка підприємства
Факультет післядипломної освіти
Перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації за всіма базовими спеціальностями академії
(форми навчання – денна та вечірня)

Академія є потужним науково-дослідним комплексом. Навчальний процес і наукову діяльність забезпечують 422 науково-педагогічних працівника, у тому числі 24 доктора наук та 180 кандидатів наук. В науково-дослідному секторі академії 25 штатних працівників.
Важливим кроком на шляху до реального підвищення якості підготовки фахівців було запровадження в ЗДІА кредитно-модульної системи організації навчального процесу як першого етапу на шляху до повного виконання програми приєднання до Європейського освітнього простору за концепцією Болонського процесу.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі за 16 спеціальностями у 6-ти галузях науки, а також в докторантурі з 3 напрямків („Металургія кольорових металів”, „Економіка", „Промислова теплоенергетика”). За останні 5 років закінчили навчання 116 аспірантів і захищено 61 кандидатську та 6 докторських дисертацій.

З 1995 року діє спеціалізована Вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.16.02. „Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів".
Підвищення якості підготовки фахівців визначено в академії як пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання, наскрізну комп’ютеризацію та інформатизацію, залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи, отримання теоретичних і практичних знань.
Сучасний ВНЗ не може динамічно розвиватись без бібліотеки, яка працює на основі новітніх інформаційних технологій. Фонд бібліотеки поповнюється підручниками нового покоління з використанням мультимедійних технологій та електронними підручниками.
Інформаційно-обчислювальний центр діє на правах структурного підрозділу Запорізької державної інженерної академії. Основною метою ІОЦ є організація, керівництво, координація, контроль і здійснення робіт по забезпеченню безперебійного функціонування і розвитку інформаційно-комп’ютерної інфраструктури ЗДІА. В навчальному процесі академії задіяні 30 комп'ютерних класів. Всього в навчальному процесі використовується понад 1000 персональних комп’ютерів.
Академія вже багато років є активним учасником розвитку інформаційних технологій в Запоріжжі. На базі ЗДІА працюють мережева академія CISCO та Microsoft IT Academy.
Лінгвістичний центр був створений в Запорізькій державній інженерній академії в 2000 році з метою навчання перш за все студентів академії, що беруть участь в міжнародних програмах академічного обміну, а також усіх бажаючих, іноземним мовам, зокрема, англійській, німецькій, французькій, іспанській. У центрі навчаються люди різних вікових категорій та професій: школярі, студенти і аспіранти, пенсіонери та бізнесмени.
У сучасних умовах вищі навчальні заклади займаються не тільки науково - освітньою діяльністю, а й використовують принцип єдності процесів навчання, заняття наукою та виховання. У цьому контексті важливе місце у виховній роботі належить інституту кураторства. Студенти ЗДІА беруть активну участь у житті та діяльності академії через органи студентського самоврядування: Студентський сенат ЗДІА, Студентська рада гуртожитків ЗДІА, Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА. У виховному процесі важливе значення має робота громадських організацій: філософського, політичного клубів, клубу бухгалтерів та аудиторів. Клуб інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" – один із найкращих у нашому місті.
Студентський центр мистецтв «Port-Arte» (ЗДІА) не має аналогів на території України. Свою роботу студентський центр почав як студентський клуб, в якому були такі творчі колективи як СТЕМ, ВІА, ансамблі народного і бального танцю, а потім був створений центр, який об'єднав усі жанри мистецтва: студентський театр, вокальну студію, шоу-балет, ансамбль сучасного естрадного та бального танців, команду КВК.
Досягнення студентського та викладацького складу у спорті – це один з успішних напрямків, що розвивається у ЗДІА ще з 60-70 років. Вихованці ЗДІА ставали олімпійськими чемпіонами, срібними призерами олімпіад. У командах академії з різних видів спорту підготовлені 91 майстер спорту та 44 майстри міжнародного класу. Академія надає усім бажаючим можливість займатися баскетболом, легкою атлетикою, гандболом тощо.
Академія має 2 студентських гуртожитки на 1280 місць, загальною площею 14850 кв.м. У гуртожитках створено всі умови для комфортного проживання, самостійної роботи і підготовки до занять, належним чином організовано побутові послуги.
Медичне обслуговування студентів академії здійснюється в обласній студентській лікарні та у медичному пункті академії.
Значний внесок в охорону і зміцнення здоров’я студентів академії робить санаторій-профілакторій, єдиний серед санаторіїв ВНЗ України, що удостоєний вищої категорії, який працює за безперервним графіком. Лікувальний комплекс складається з кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, залу лікувальної фізкультури, відділення фізіотерапії.
Основне завдання кожного вищого навчального закладу – формування інтелектуального ресурсу держави. Нині Запорізька державна інженерна академія своїми науковими розробками та інноваційними технологіями навчання здійснює вагомий внесок у кадрове забезпечення реалізації політики соціально-економічного зростання України.
Бути попереду в будь-якій справі, йти назустріч новому – «через терени – до зірок» — девіз професорсько-викладацького та студентського складу АКАДЕМІЇ. З такою вагомою науково-педагогічною та історичною спадщиною виходить академія на новий етап свого розвитку, підтверджуючи й на цьому етапі своєї історії престиж провідного інженерного навчального закладу Запорізького краю.

Запорізька державна інженерна академія
69006 м. Запоріжжя, пр. Леніна 226
Тел. (061) 236-90-34
E-mail: [email protected]
Офіційний сайт академії: zgia.zp.ua

                                                                                                     
Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2010